Uczelnie w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni
ul. Morska 81-87; 81-225 Gdynia;
Akademia Morska w Gdyni Wydział Elektryczny
ul. Morska 83; 81-225 Gdynia;
Akademia Morska w Gdyni Wydział Mechaniczny
ul. Morska 81-87; 81-225 Gdynia;
Akademia Morska w Gdyni Wydział Nawigacyjny
Al. Jana Pawła II 3; 81-345 Gdynia;
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni
ul. Opata Hackiego 8-10; 81-213 Gdynia;
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
ul. Armii Krajowej 46; 81-365 Gdynia;