phoca thumb s pg-logoDziś o godz. 13.15 w Auli PG rozpocznie się uroczystość wręczenia promocji akademickich, w trakcie której około godz. 14.30 przewidziana jest prezentacja Profesora Piotra Moncarza dot. programu Top 500 Innovators. Spotkanie Profesora z pracownikami uczelni szczególnie zainteresowanymi wyjazdem odbędzie się o godz. 15.00 w Sali Senatu.


Prof. Moncarz to utalentowany menedżer i sprawnym dyplomatą w jednym. Naukowo zajmuje się inżynierią budowli i infrastruktury narażonych na trzęsienia ziemi i ruchy tektoniczne, systemami kontroli ryzyka katastrof, tematyką energii odnawialnych i czystych energii.

Prof. Moncarz jest współzałożycielem Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy (US-Polish Trade Council, USPTC). Jest również członkiem zarządu San Francisco Global Trade Council.

Od lat pełni stanowisko wiceprezesa korporacji Exponent – wiodącej firmy międzynarodowej w dziedzinie katastrof, ich zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów naukowo-technicznych o krytycznym znaczeniu dla klienta. Exponent zatrudnia naukowców i inżynierów z 90 różnych dyscyplin, w sumie 900 pracowników rozrzuconych po ponad 20 oddziałach w 5 krajach. Zarząd korporacji działa w Dolinie Krzemowej.

Na Politechnikę Gdańską prof. Moncarz przyjeżdża jako współojciec sukcesu programu Top 500 Innovators, w którym uczestniczą najlepsi spośród młodych polskich naukowców i pracowników biur transferu technologii.